TYÖTILANTEENI VUOKSI EN OTA VASTAAN TOIMEKSIANTOJA EIKÄ SIVUJA JUURI NYT PÄIVITETÄ

Etsitkö julkishallinnon
lakiasioiden osaajaa?

Tarvitsetko apua yhtiöittämistä,
sopimusten laatimista tai hallintovalitusta
koskevassa asiassa?

Julkisyhteisöjen toiminnassa kohdataan erilaisia oikeudellisia pulmatilanteita mitä moninaisimmissa asioissa. Tällöin tarvitaan luotettava ja asiantunteva kumppani, jonka puoleen kääntyä.

Oikonilta saat neuvot ja avun, kun tarvitset oikeudellista asiantuntemusta, joka perustuu juridiseen erityisosaamiseen ja pitkään kokemukseen julkishallinnon alalta.

Oikein on kysyä, kun asiat askarruttavat. Ota yhteyttä!

TYÖTILANTEENI VUOKSI EN TÄLLÄ HETKELLÄ PYSTY OTTAMAAN UUSIA TOIMEKSIANTOJA!

Sopimusasiat ja riskienhallinta

oikon-sopimusasiat-ja-riskienhallinta

Sopimukset ovat arkea myös kuntien ja seurakuntien toiminnassa. Riittävällä ja asiantuntevalla valmistelulla voit jo ennakkoon välttää ongelmat ja hallita riskit. Sopimusten ja riskien hallinta edellyttävät sopimusoikeuden osaamista, toimintaympäristön tuntemusta ja alan kokemusta.

Hallintomenettely ja valitukset

Oikon Oy - Hallintomenettely ja valitukset

Kunnat ja seurakunnat ovat julkisyhteisöinä julkisen vallan käyttäjiä. Niiden toiminta ja tehtävät ovat laissa säänneltyjä.  Toimintaa koskevat hallinnon laillisuusperiaatteet, ja hallintopäätökset ovat muutoksenhakukelpoisia. Valitusmenettelyt ovat usein työteliäitä ja sitovat resursseja. Lakimiehen apu tuo prosesseihin asiantuntemusta ja vapauttaa julkisyhteisön omat resurssit perustehtävien hoitoon.

Hankinta-asiat

Oikon Oy - Markkinaoikeusmenettely

Julkiset hankinnat työllistävät julkisyhteisöjä. Hankintalaki sitoo niin seurakuntia, kuntia kuin näiden omistuksessa ja määräysvallassa olevia yhteisöjäkin.  Hankintojen onnistuminen on tärkeää. Jos hankinnoista tehdään valituksia, ammattilaisen apu muutoksenhakumenettelyssä tuo organisaatiolle oikeudellista turvaa.

Omistajaohjaus

Oikon Oy - Omistajaohjaus

Omistajaohjauksen keinoin kunta pystyy vaikuttamaan osakkuus- tai tytäryhtiön ja muun omistus- tai jäsenyhteisönsä hallintoon ja toimintaan niin, että kuntastrategian tavoitteet tulevat huomioiduksi yhteisön toiminnassa. Omistajaohjauksen keskeisiä välineitä ovat yhtiöiden ja yhteisöjen perustamissopimukset, yhtiöjärjestys, osakas- ja yhteistyösopimukset sekä hallitusvalinnat.  Se, miten julkisyhteisö pystyy toteuttamaan omia strategisia tavoitteitaan, riippuu olennaisesti siitä, miten toimivaa ja asiantuntevaa sen omistajaohjaus on.

Osakkuus- ja konserniyhteisöt

Oikon Oy - Osakkuus- ja konserniyhteisöt

Kunnat ovat joko kuntalain velvoittamina tai omaehtoisesti siirtäneet osia omasta toiminnastaan täysin tai osaksi omistamilleen yhtiöille. Julkisyhteisöjen välinen yhteistoiminta on saatettu antaa yhteisesti perustetun tai omistetun yhtiön hoidettavaksi. Kaikissa näissä tilanteissa yhtiö- ja sopimusoikeuden tuntemus on välttämätöntä, jotta yhteisöjen toiminta on oikeudellisesti kestävällä perustalla ja perustajaorganisaatioiden tahto ja tarkoitus pystytään toteuttamaan.

Koulutukset

Oikon Oy - koulutukset

Organisaatio saattaa tarvita lisäperehdytystä jostain yksittäiskysymyksestä. Se voi koskea vaikkapa hankintalain soveltamista tai sopimusoikeuden yleisiä kysymyksiä. Jos tällaisia tarpeita on, kannattaa pyytää tarjous sellaisesta räätälöidystä koulutuksesta, jossa keskitytään juuri esille nousseisiin aihealueisiin.

Kokemuksia yhteistyöstä

oikon-kokemuksia-yhteistyöstä

Työskentelin Mirja Niemen kanssa noin vuoden ajan aloittaessani SSYP Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtajan tehtävässä. Se oli ensimmäinen työpaikkani kuntaomisteisen yhtiön palveluksessa. Lähtökohdat omaksua kuntakentän toimintamallit erityisesti konserniyhtiön näkökulmasta olivat hyvät, kun yhtiön hallituksen puheenjohtajana oli juristi ja kaupungin talous- ja hankintajohtaja. Mirja osasi ja halusi neuvoa uusissa tai kiperissä asioissa. Sain häneltä varsinaisen ”intensiivikurssin” kuntalainsäädännön ja sopimusoikeuden kiemuroihin. Se oli hyvä startti työlleni. Lämpimät kiitokset Mirjalle.

Olavi Nolte
toimitusjohtaja
KTM, IAT