Mitä jäi vuodesta 2020 käteen?

Korona tuntuu päättyvänä vuonna peittäneen alleen lähes kaiken muun, mutta ei kulunut vuosi ole pelkkää koronaakaan ollut. Toisaalta koronan myötä moni asia on saanut hyvällä tavalla tuulta alleen.

 

Lainsäädäntöuudistukset ovat edenneet, niistä tietysti tärkeimpänä SOTE-uudistus. Sitä koskeva hallituksen esitys lähetettiin eduskunnan täysistunnon myllystä 14.12.2020 erinäisiin valiokuntiin lausuntokierrokselle. Tätä sotesopaksikin nimettyä palvelurakenteen uudistusta on viritetty ja hämmennetty tarkastelutavasta riippuen vähintään puolitoista vuosikymmentä. Vieläkin pidemmästä aikajänteestä voi puhua, sillä kuntien ja valtion työnjako ja erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaminen oli jo Lipposen I ja II-hallitusten työlistalla 1990-luvulla. Vuosi 2021 näyttää, päästäänkö maaliin. Jos – toivottavasti – näin käy, selvä on sekin, että rakenteet ja alueet tulevat jatkossakin elämään, eikä sitä tarvinne kovin pitkään odottaa.

 

Valmiuslain käyttöä harjoiteltiin tavalla, jota ei lakia säädettäessä varsinaisesti ollut ennakoitu. Laki yhdessä säiden lämpenemisen ja auringon tervehdyttävän vaikutuksen kanssa kuitenkin auttoi suomalaisia keväällä selviämään lähes Euroopan priimuksena koronan ensimmäisen aallon kurimuksesta.

 

Valmiuslain käyttöönotto ja sen ohella muutkin poikkeuslait antoivat hyvät puitteet sille, että paljon puhutussa digitalisaatiossa siirryttiin korkealentoisista teknisistä koreografioista normikansalaiset tavoittavaan arkeen, olipa kyse peruskouluista tai yliopistoista, luottamushenkilöhallinnosta ja sähköisistä kokouksista tai sunnuntaijumalanpalveluksista. Kun valmiuslain soveltamisesta luovuttiin, digitaalisia käytäntöjä voitiin jatkaa siellä, missä ne oli hyviksi havaittu. Tämä tosin ei onnistunut kirkon hallinnossa samalla tavalla kuin lähes kaikkialla muualla – lainsäädännön jälkijättöisyyden takia vielä marras-joulukuussa koronan kakkosaallossa jouduttiin pahimmillaan yli 90 osallistujan kokouksia kokoamaan vastoin kaikkia THL:n suosituksia koolle talousarvioita vahvistamaan. Eri seurakuntien luovuus rakentaa tavoittavaa toimintaansa verkkoon ja someen kaiken kansan ulottuville oli erinomainen vastapaino hallinnon peränpidolle. Ja tämäkin asia korjautunee v. 2021.

 

Työnteko siirtyi entistä enemmän verkkoon ja etätyöpisteisiin. Kyse lienee pysyvästä asiantilasta. Muutos johtaa työnantajat tarkastelemaan huolella mm. työturvallisuuteen ja työsuojeluun sekä tietosuojaan liittyviä valmiuksiaan ja organisaationsa osaamista, jotta sekä työntekijät, asiakkaat ja yrityksen tai julkisyhteisön data olisivat suojassa.

 

Digitalisaatiolla ja tiedonvälityksen siirtymisellä verkkoon on myös musta puolensa.  Sosiaalinen media on keskeisessä roolissa esimerkiksi luottamushenkilöiden häirinnässä. Tähän liittyen hallitus esitti, että laiton uhkaus olisi virallisen syytteen alainen silloin, kun ihmistä uhataan laittomasti työtehtävän tai luottamustehtävän takia. Tämä esitys tuntuu olevan myötätuulessa. Sen sijaan siitä, pitäisikö maalittaminen kriminalisoida erillisellä lailla, on erilaisia mielipiteitä.

 

Yleisten tuomioistuinten toiminta hidastui koronan takia tavalla, joka puurouttaa niiden toimintaa todennäköisesti pitkäksi aikaa eteenpäin. Hallintotuomioistuimiin vaikutus ei ole niin vahva, sillä suurempi osa niiden asioiden käsittelystä tapahtuu edelleen kirjallisen aineiston perusteella. Samoin markkinaoikeus pystyi antamaan päätöksiä entiseen tahtiin.

 

Uuden hankintalain voimaantulon 2017 jälkeen kilpailu- ja kuluttajavirasto on ottanut oma-aloitteisesti tutkiakseen useita laittomiksi suorahankinnoiksi katsomiaan eri hankintayksiköiden hankintoja. Markkinaoikeus antoi vuonna 2020 useamman hyvitysmaksun määräämistä koskevan ratkaisun. Kuluvan vuoden lopussa myös KHO antoi päätöksen, jossa se vahvisti markkinaoikeuden vuonna 2019 antaman ratkaisun asiassa. Tämän soisi herättävän hankintayksiköt olemaan tarkkoina suorahankintamahdollisuuksia arvioidessaan.

 

Vuosi 2020 oli merkillinen, merkittävä ja mielenkiintoinen, tosin vähän hankalakin vuosi. Vuoteen 2021 voidaan lähteä siten, että pidetään fyysistä etäisyyttä, kannetaan huolta toisistamme ja pysytään terveinä!

 

Hyvää Uutta Vuotta 2021!