Oikonin tarina

Arvot

Luottamus

Yhteistyö edellyttää kumppaneiden molemminpuolista luottamusta. Luottamus vaatii vuorovaikutuksen avoimuutta ja rehellisyyttä vaikeissakin asioissa.  Osapuolten kesken sanottuihin ja sovittuihin asioihin pitää voida luottaa.

Selkeys

Ainoastaan selkeällä ja toista osapuolta kunnioittavalla kommunikaatiolla viesti menee perille. Asiantuntija voi piiloutua oman ammattisanastonsa taakse näyttääkseen vakuuttavalta. Vakuuttavuus ei kuitenkaan tule tästä, vaan kyvystä ilmaista asiat kirkkaasti ja ymmärrettävästi. Oikonin palveluihin on helppo turvautua, kun asioista puhutaan kansantajuisella ja ymmärrettävällä kielellä.

Oikeudenmukaisuus

Oikeudenmukaisuuden tavoittelu oli tärkeä syy päätökselleni opiskella lakimieheksi. Oikeudenmukaisuuden käsitettä voi olla vaikea tyhjentävästi määritellä. Jos toiminta kuitenkin perustuu lakiin, yleisiin oikeusperiaatteisiin ja hyvän hallinnon perusteisiin, edistetään myös oikeudenmukaisuuden ja laillisuuden toteutumista.  Samalla edistetään koko yhteiskunnan ja kansalaisten hyvää.

Mirjan matkassa

Valmistuin lakimieheksi Turun Yliopistosta. Olen työskennellyt sekä julkishallinnon asiantuntija- ja johtotehtävissä että asianajajana. Työskentelin ensin kunnallisena oikeusavustajana ja tämän jälkeen yksityisenä asianajajana omassa asianajotoimistossani 12 vuoden ajan.

Asianajotyön jälkeen siirryin julkishallinnon palvelukseen. Työskentelin oikeusministeriön hallinnonalalla, kunnallis- ja ja seurakuntahallinnossa. Sain perehtyä erityisesti paikallishallinnon haasteisiin ja mahdollisuuksiin sekä kunnassa että seurakunnissa. Vastuullani on ollut niin kaupungin ja kaupunkikonsernin talouden kokonaisjohtaminen, hankintatoimen asiantuntijapalvelut kuin suuren seurakunnan koko hallinnon ja talouden johtaminenkin.

Työtehtäväni antoivat mielenkiintoisen ja monipuolisen näköalan paikallishallinnon toimintaympäristöön ja arkityön puitteisiin. Juridiikan asiantuntijatehtävät ovat liittyneet työhöni koko ajan.

Ammatillinen ajan tasalla pysyminen edellyttää jatkuvaa kouluttautumista. Osaamistani olen päivittänyt oikeudellisilla täydennyskoulutuksilla. Suoritin 2-vuotisen työnohjaajakoulutuksen v. 2004 väskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa ja sen jälkeen Kirkon koulutuskeskuksen 2-vuotisen työyhteisön kehittämiskoulutuksen v. 2008. Olen ollut jäsenenä järjestöjen ja eri osakeyhtiöiden hallituksissa. Kauppakamarin Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) koulutuksen ja tutkinnon suoritin v. 2015.

Saamani palautteen mukaan olen luotettava, tunnollinen ja maanläheinen. Suullista ja kirjallista ilmaisuani on kuvattu selkeäksi ja kansantajuiseksi. Asiakkaiden ongelmien kokonaisvaltainen ymmärtäminen asianajajana ja organisaation sisäisenä konsulttina on edellyttänyt lähestyttävyyttä ja kuuntelemisen taitoa.

Työ- ja koulutuspolkuni on ollut mielenkiintoinen ja opettavainen matka. Matkanteko on minulle muutenkin ominaista ja mieleistä – milloin pyörän satulassa, metsäpolulla, vapaaehtoistyöntekijänä Etelä-Amerikassa tai valassafareilla Pohjois-Atlantilla.

Uusien oppiminen on aina mielenkiintoista. Yksi harrastuksistani on kielten opiskelu. Pystyn käyttämään työkielinä ruotsia ja englantia ja tulen toimeen saksan ja espanjan kielellä.

Oikon on oikein

Pystytkö keskittymään työssäsi olennaiseen? Siihen, minkä koet tärkeimmäksi ja merkityksellisimmäksi omassa tehtävässäsi ja jossa osaamisesi on parhaiten käytössä? Voitko luottaa siihen, että myös lakiasiat ovat hyvässä hoidossa?

Julkisyhteisöissä asioihin liittyy usein erilaisia oikeudellisia näkökulmia, ja eteen saattaa tulla selkeitä juridisia ongelmatilanteita, jotka vaativat nopeaa ratkaisua. Aina oikeudellista ongelmanasettelua ei edes tunnisteta. Johtajalle ja koko organisaatiolla on usein edullisempaa, jos juridisissa kysymyksissä voidaan turvautua luotettavaan asiantuntijaan. Tällöin oman työpanoksen voi kohdistaa varsinaiseen perustehtävään. Sama koskee tietysti myös yrityksiä ja yksityisiä kansalaisia. Tähän tilanteeseen haluan tarjota sinulle ratkaisuksi Oikon Oy:n oikeudellisia asiantuntijapalveluita.

Tarjotessani lakipalveluita pystyn hyödyntämään edellä kuvaamani koulutuksen ja työhistorian tuomaa osaamista ja kokemusta Oikonin asiakkaiden hyödyksi. Haluan tehdä työtä, jolla on merkitystä. Haluan auttaa organisaatioita kehittämään toimintaansa, selviämään mahdollisista ongelmatilanteista ja viime kädessä palvelemaan kansalaisia nykyistäkin paremmin.

Yhteistyökumppanit

Oikon Oy:n palvelut ovat myös osa seuris.fi -palveluperhettä. Seuris.fi kokoaa yhteen seurakuntien toimintaan erikoistuneen asiantuntijaverkoston. Seuriksen palveluista löytyy täsmällistä asiantuntija-apua talouden, hallinnon, kiinteistötoimen, juridiikan ja viestinnän asioissa nyt ja tulevaisuudessa!

Suositukseni

Työskentelin Mirja Niemen kanssa noin vuoden ajan aloittaessani SSYP Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtajan tehtävässä. Se oli ensimmäinen työpaikkani kuntaomisteisen yhtiön palveluksessa. Lähtökohdat omaksua kuntakentän toimintamallit erityisesti konserniyhtiön näkökulmasta olivat hyvät, kun yhtiön hallituksen puheenjohtajana oli juristi ja kaupungin talous- ja hankintajohtaja. Mirja osasi ja halusi neuvoa uusissa tai kiperissä asioissa. Sain häneltä varsinaisen ”intensiivikurssin” kuntalainsäädännön ja sopimusoikeuden kiemuroihin. Se oli hyvä startti työlleni. Lämpimät kiitokset Mirjalle.

Olavi Nolte
Toimitusjohtaja
KTM, IAT

Tunnen Mirja Niemen asiantuntevana hallinnon, talouden ja henkilöstöjohtamisen osaajana. Hän hahmottaa terävästi suuret linjat ja osaa erottaa olennaisen epäolennaisesta.

Jaana Marjanen
lääninrovasti
Kuopio