Oikonin tarina

Arvot

Yhteistyön keskeinen tekijä on kumppaneiden molemminpuolinen luottamus. Luottamus edellyttää vuorovaikutuksen avoimuutta ja rehellisyyttä – silloinkin, kun asiat ovat vaikeita. Luottamus merkitsee myös sitä, että osapuolten kesken sanottuihin ja sovittuihin asioihin voidaan luottaa.

Asiantuntijoita moititaan siitä, että he piiloutuvat oman ammattisanaston taakse. Syynä voi olla se harhaluulo, että näin luulee olevansa vakuuttava. Uskon, että vakuuttavinta on käyttää kieltä, joka on ymmärrettävää ja selkeää.  Oikonin palveluihin on helppo turvautua, kun asioista puhutaan yhteisellä ja ymmärrettävällä kielellä.

Päättäessäni opiskella lakimieheksi ajattelin, että tässä ammatissa pystyn toteuttamaan oikeudenmukaisuuden ihannetta. Oikeudenmukaisuuden käsitteen tyhjentävä määrittely voi olla vaikeaa. Jos toiminta perustuu lakiin, yleisiin oikeusperiaatteisiin ja hyvän hallinnon perusteisiin, pystytään edistämään myös oikeudenmukaisuuden ja laillisuuden toteutumista.  Samalla edistetään yhteiskunnan ja kansalaisten hyvää.

Mirjan matkassa

Valmistuin lakimieheksi Turun Yliopistosta. Olen työskennellyt sekä julkishallinnon asiantuntija- ja johtotehtävissä että asianajajana. Asianajourani aloitin kunnallisena oikeusavustajana ja siirryin sitten yksityiseksi asianajajaksi 12 vuoden ajaksi omaan asianajotoimistooni.

Asianajouran jälkeen siirryin julkishallintoon, työskennellen oikeusministeriön hallinnonalalla, kunnallishallinnossa ja seurakuntahallinnossa. Työurani on ollut monipolvinen ja mielenkiintoinen. Olen saanut perehtyä erityisesti paikallishallinnon haasteisiin ja mahdollisuuksiin sekä kunnassa että seurakunnissa. Vastuullani on ollut niin kaupungin ja kaupunkikonsernin talouden kokonaisjohtaminen, hankintatoimen asiantuntijapalvelut kuin suuren seurakunnan koko hallinnon ja talouden johtaminenkin.

Työtehtäväni ovat antaneet näköalan kuntien ja seurakuntien toimintaympäristön moninaisuuteen ja niihin arjen puitteisiin, joissa paikallishallintoa toteutetaan. Juridiikan asiantuntijatehtävät ovat liittyneet työhöni koko ajan.

Ajan tasalla pysyminen edellyttää jatkuvaa kouluttautumista. Ammatillista osaamistani olen päivittänyt oikeudellisilla täydennyskoulutuksilla. Tämän lisäksi suoritin Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen 2-vuotisen työnohjaajakoulutuksen v. 2004 ja Kirkon koulutuskeskuksen 2-vuotisen työyhteisön kehittämiskoulutuksen v. 2008. Olen ollut jäsenenä järjestöjen ja eri osakeyhtiöiden hallituksissa. Syventääkseni hallitustyöskentelyyn tarvittavaa osaamista suoritin Kauppakamarin Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) koulutuksen ja tutkinnon v. 2015.

Saamani palautteen mukaan olen luotettava, tunnollinen ja maanläheinen. Suullista ja kirjallista ilmaisuani on kuvattu selkeäksi ja kansantajuiseksi. Asiakkaiden avustaminen ja heidän ongelmiensa kokonaisvaltainen ymmärtäminen niin asianajajana kuin organisaation sisäisenä konsulttina on edellyttänyt lähestyttävyyttä ja kuuntelemisen taitoa.

Työ- ja koulutuspolkuni on ollut mielenkiintoinen ja opettavainen matka. Matkanteko on minulle muutenkin ominaista ja mieleistä – milloin pyörän satulassa, metsäpolulla, vapaaehtoistyöntekijänä Etelä-Amerikassa tai valassafareilla Pohjois-Atlantilla.

Uusien asioiden kohtaaminen ja oppiminen on aina mielenkiintoista. Yksi harrastuksistani on kielten opiskelu. Pystyn käyttämään työkielinä ruotsia ja englantia ja tulen toimeen saksan ja espanjan kielellä.

Oikon on oikein

Oikon on syntynyt kaiken edellä kerrotun pohjalle.  Aiemmissa tehtävissäni havaitsin, miten julkisyhteisöissä kohdataan erilaisia oikeudellisia kysymyksiä ja ongelmatilanteita. Aina oikeudellista ongelmanasettelua ei tiedosteta ja jos tiedostetaan, sen tunnistaminen voi aiheuttaa epävarmuutta. Osa on asioita, joista selviää maalaisjärjellä. Osa on kysymyksiä, jotka edellyttävät asiantuntemusta, paneutumista ja juridisen kysymysten analysointia.

Tarjotessani lakipalveluita kunnille ja seurakunnille pystyn käyttämään koulutukseni ja työhistoriani minulle antaman osaamisen ja kokemuksen Oikonin asiakkaiden hyödyksi. Haluan tehdä työtä, jolla on merkitystä ja haluan auttaa organisaatioita kehittämään toimintaansa, selviämään mahdollisista ongelmatilanteista ja viime kädessä palvelemaan kansalaisia nykyistäkin paremmin.

Suositukseni

Työskentelin Mirja Niemen kanssa noin vuoden ajan aloittaessani SSYP Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtajan tehtävässä. Se oli ensimmäinen työpaikkani kuntaomisteisen yhtiön palveluksessa. Lähtökohdat omaksua kuntakentän toimintamallit erityisesti konserniyhtiön näkökulmasta olivat hyvät, kun yhtiön hallituksen puheenjohtajana oli juristi ja kaupungin talous- ja hankintajohtaja. Mirja osasi ja halusi neuvoa uusissa tai kiperissä asioissa. Sain häneltä varsinaisen ”intensiivikurssin” kuntalainsäädännön ja sopimusoikeuden kiemuroihin. Se oli hyvä startti työlleni. Lämpimät kiitokset Mirjalle.

Olavi Nolte
Toimitusjohtaja
KTM, IAT

Tunnen Mirja Niemen asiantuntevana hallinnon, talouden ja henkilöstöjohtamisen osaajana. Hän hahmottaa terävästi suuret linjat ja osaa erottaa olennaisen epäolennaisesta.

Jaana Marjanen
lääninrovasti
Kuopio