Markkinaoikeus kumosi puolustusvoimien matkakorttijärjestelmäpalveluita koskevan hankintapäätöksen

Puolustusvoimien logistiikkalaitos  oli valinnut Oy Matkahuolto Ab:n puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen  matkakorttijärjestelmäpalveluiden palveluntarjoajaksi sopimuskaudelle 1.9.2019–31.8.2021. Hankinta oli tehty suorahankintana. Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo oli EU-suorahankintailmoituksen mukaan 3.000.000 euroa. Suorahankinnan perusteeksi oli ilmoitettu hankintalain 40 §:n 2 momentin 2  kohta. Markkinaoikeus totesi, että hankintayksikkö ei ole esittänyt mitään selvitystä siitä, että Matkahuolto olisi ollut ainoa mahdollinen palveluntarjoaja,…

Lue lisää