Hankinnan laatupisteet perustuivat referenssiasiakkaille lähetettyyn asiakastyytyväisyyskyselyyn

Hankintayksikkö oli lähettänyt referenssikohteiden yhteyshenkilöille asiakastyytyväisyyskyselyn. Merkittävä osa laatuvertailun pisteistä perustui kyselyn tuloksiin. Kyselyn tulosten perusteella referenssikohteiden yhteyshenkilöt eivät kuitenkaan olleet saaneet tai havainneet asiakastyytyväisyyskyselyä taikka yhteyshenkilöt eivät ole antaneet heiltä pyydettyä arvostelua. Tarjoja oli tämän seurauksena jäänyt ilman tarjousvertailussa käytettäviä arvostelupisteitä. Näin vertailuperusteella ei ollut tosiasiallisesti arvioitu referenssikohteiden asiakastyytyväisyyttä ja hankittavan palvelun laatua vaan…

Lue lisää