Mikä on riittävä avustus perusopetuslain 32 §:n 1 momentin mukaiseen maksuttomaan kuljetukseen?

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa arvioitiin perusopetuslain 32 §:n 1 momentin mukaista avustusta. Avustus maksetaan maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona oppilaan kuljettamisen tai saattamisen kustannusten korvaamiseksi. Kyse oli siitä, onko avustus riittävä, kun huoltajalle maksetaan avustus vain niistä kodin ja esiopetuspaikan välisistä yhdensuuntaisista matkoista, jolloin oppilas on kyydissä. Kustannusta ei maksettu niistä matkoista, jolloin huoltaja aamulla palaa kotiin esiopetuspaikasta…

Lue lisää