Valtiontukisäännösten kevennystä jatkettiin

Kunnilla on mahdollisuus myöntää julkista tukea yrityksille Suomen tilapäisen COVID-19-puitetukiohjelman mukaisesti. Kaikki kansalliset, alueelliset ja paikalliset tukiviranomaiset voivat puitetukiohjelman nojalla myöntää rajoitettuja tukimääriä yrityksille. Tukea voidaan myöntää kaikilla toimialoilla toimiville yrityksille, lukuun ottamatta maatalouden alkutuotantoa sekä kalastus- ja vesiviljelyaloja, joilla sovelletaan erityisiä valtiontukisääntöjä. EU-komissio jatkoi joulukuussa 2020 Suomen tilapäisen COVID-19-puitetukiohjelman voimassaoloa 30.6.2021 asti. Kuntaliiton tiedote

Lue lisää

Tilapäinen COVID-19-puitetukiohjelma antaa kunnille mahdollisuuden yritystukien myöntämiseen

COVID-19-puitetukiohjelman nojalla kaikki kansalliset, alueelliset ja paikalliset tukiviranomaiset voivat myöntää rajoitettuja tukimääriä yrityksille.  Tukea ei voi myöntää maatalouden alkutuotantoon tai kalastus- ja vesiviljelyaloille. Näillä aloilla sovelletaan erityisiä valtiontukisääntöjä. Tukipäätös on tehtävä viimeistään 31.12.2020, mutta tuki saadaan kuitenkin maksaa tätä myöhemmin. Puitetukiohjelmalla annetaan mahdollisuus rajoitettujen tukimäärien myöntämiseen erityisesti niille yrityksille, jotka kärsivät yllättävästä maksuvalmiuden puutteesta COVID-19-kriisin…

Lue lisää

Pitääkö Pihtiputaan ihmisten ja yritysten kärsiä, kun Uusimaa on koronan kourissa

Lakimiesuutiset pohtii, miten suomalaisen oikeusvaltion rakenteet kestivät, kun rajoituksia pandemian takia asetettiin. Valmiuslaki antoi mahdollisuuden kevään rajoitustoimiin, esim. Uudenmaan eristämiseen, vaikka lain antamat toimivaltuudet soveltuivat huonosti pandemian kaltaisiin tilanteisiin. Päätöksenteko toteutui kuitenkin perustuslakivaliokunnan ja eduskunnan kautta. Rajoitusten valtakunnallisuus aikaansai myös kysymyksiä. Kun covid-19 -virus leviää pistemäisesti, tulisiko rajoituksetkin asettaa tämän mukaisesti? Toisaalta alueellisten viranomaisten tulee…

Lue lisää