Tilapäinen COVID-19-puitetukiohjelma antaa kunnille mahdollisuuden yritystukien myöntämiseen

COVID-19-puitetukiohjelman nojalla kaikki kansalliset, alueelliset ja paikalliset tukiviranomaiset voivat myöntää rajoitettuja tukimääriä yrityksille.  Tukea ei voi myöntää maatalouden alkutuotantoon tai kalastus- ja vesiviljelyaloille. Näillä aloilla sovelletaan erityisiä valtiontukisääntöjä. Tukipäätös on tehtävä viimeistään 31.12.2020, mutta tuki saadaan kuitenkin maksaa tätä myöhemmin. Puitetukiohjelmalla annetaan mahdollisuus rajoitettujen tukimäärien myöntämiseen erityisesti niille yrityksille, jotka kärsivät yllättävästä maksuvalmiuden puutteesta COVID-19-kriisin…

Lue lisää