Kuntaliitolta julkaisu hankintapäätöksen jälkeisestä dialogista

Kuntaliiton hankintayksikön toimittamassa julkaisussa pohditaan hankintapäätöksen jälkeisen dialogin hyötyjä hankintayksikölle ja tarjoajille. Hankintayksikkö voi hankintapäätöksen jälkeisen dialogin avulla kommunikoida tarjoajille hankintapäätöksen perusteluja. Hankintayksiköiden kokemusten mukaan onnistuneen dialogin avulla voidaan pienentää markki-naoikeusvalituksen riskiä. Joissain tapauksissa tarjoajat ovat hankintayksiköiden kokemusten mukaan myös luopuneet valituksesta. Muutoinkin dialogin käyminen edistää hankintaprosessin avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä toimii joissain tilanteissa myös…

Lue lisää