Korona-aika kantelutti

Eduskunnan oikeusasiamiehelle (OA) saapui vuonna 2020 ennätykselliset 7059 kantelua. Tämä on noin 800 kantelua enemmän kuin vuonna 2019 (6267 kantelua), joka myös oli ennätysvuosi kantelumäärissä. Asiamäärät nousivat lähes kaikilla hallinnonaloilla. Suurimmat kantelumäärät kohdistuivat sosiaalihuoltoon (1196), poliisiin (852) ja terveydenhuoltoon (802). Voimakkainta kasvu oli opetukseen liittyvissä kanteluissa. Vuonna 2020 saapui 466 opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan liittyvää…

Lue lisää

Apulaisoikeusasiamies huolissaan vanhustenhuollon ohjeistusten ja valvonnan puutteista

Apulaisoikeusasiamies teki oma-alotteisesti selvityksen kuntien vanhusten hoivaa ja hoitoa koskevista toimintakäytännöistä. Näissä havaittiin edelleen vakavia puutteita. Selvityksen tarkoituksena oli selvittää, miten kunnat voisivat ennaltaehkäisevästi varmistaa sen, ettei yksittäinen muistisairas vanhus joudu kaltoin kohdelluksi. Tarkoituksena oli myös selvittää, miten kunnat voivat toimia, jos vakavia epäkohtia on jo ilmennyt. Selvityksen mukaan kuntien suorittama valvonta on ollut puutteellista.…

Lue lisää