Kuntaliitolta ja yrittäjiltä yhteiset suositukset korkonakriisin ajaksi

Suomen Yrittäjät ja Kuntaliitto ovat julkistaneet yhteiset suositukset yrityksille ja kunnille koronakriisin ajaksi. Suositusten tavoitteena on yritysten toimintaedellytysten, alueiden työpaikkojen ja kuntien elinvoiman turvaaminen. Suositukset käsittelevät erityisesti sosiaali- ja terveydenhoitopalveluita, julkisten hankintojen toteuttamista, joustomahdollisuuksia vuokrasaatavissa sekä yrittäjien ja kuntajohdon vuoropuhelun käynnistämistä. Kuntaliiton tiedote

Lue lisää