Tarjouspyynnön virheellisyys johti hankintapäätöksen kumoamiseen

Kyse oli ompelukoneiden ja niiden huollon ja korjauksen EU-kilpailutuksesta. Tarjouspyynnöstä ilmeni 25 eri kohtaa, joihin tarjouksessa tuli vastata. Sähköinen tarjouslomake edellytti siinä olleen ohjelmointivirheen takia vastaamista 211 kohtaan. Markkinaoikeus katsoi, että sähköisen tarjouslomakkeen eroavuus tarjouspyynnöstä oli ollut sellainen yllättävä seikka, johon tarjoajien ei ole voinut kohtuudella edellyttää voivan varautua tarjousta valmistellessaan. Tarjoajat eivät voineet heti…

Lue lisää

Hankintapäätös kumottiin epäselvän tarjouspyynnön takia

Kunta oli kilpailuttanut avoimella menettelyllä maankäytön infrahankkeiden rakennuttajakonsulttipalvelut puitejärjestelynä ajalle 15.4.2019–14.4.2021 ja kahden vuoden optiokaudelle. Tarjouspyynnössä valintaperusteeksi ilmoitettu kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste oli ollut paras hinta-laatusuhde. Hinnan painoarvo oli  40 prosenttia ja laadun painoarvo 60 prosenttia. Laadullinen vertailuperuste oli ”Toimintakuvaus”, johon sisältiyvät ”tarjoajan toimintatavan vastaavuus hankintayksikön tarpeeseen ja tarjouspyynnön tavoitteisiin”, ”laadunvarmistuksen toteuttaminen” ja ”työturvallisuuskoordinoinnin toteuttaminen”. Markkinaoikeus…

Lue lisää