Kunnansihteerin sijaisen esteellisyys kunnanjohtajan virkavaalia koskevassa asiassa

Kunnansihteeri oli osallistunut sijaisuutensa aikana kunnanjohtajan valintaa koskevan asian valmisteluun ja esittelyyn kunnanhallituksessa. Hän oli ollut suoraan kunnanjohtajan virkaa hakeneen va. kunnanjohtajan alainen. Va. kunnanjohtaja oli myös nimittänyt hänet kyseessä olevaan määräaikaiseen virkasuhteeseen. Ns. esimiesjääviyttä ei ole hallintolaissa nimenomaisesti säädetty esteellisyysperusteeksi, vaan sitä arvioidaan em. lain 28 §:n 1 momentin 7 kohdan yleislausekkeen perusteella. Kunnan…

Lue lisää

Tekeekö oopperalippu ja väliaikatarjoilu kunnanhallituksen jäsenestä esteellisen?

Kaupunginhallitus oli myöntänyt 352 528 euron toiminta-avustuksen oopperajuhlien kannatusyhdistykselle. Päätöksestä tehdyssä kunnallisvalituksessaan esitettiin, että päätöksentekoon osallistuneet kaupunginhallituksen jäsenet olivat olleet esteellisiä käsittelemään yhdistyksen toiminta-avustushakemusta, koska heille oli kaupunginvaltuutettuina tarjottu mahdollisuus osallistua yhdistyksen valitsemaan oopperaesitykseen sekä väliaikatarjoiluun. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että valtuutettujen osallistumisessa oopperaesitykseen väliaikatarjoiluineen oli kysymys tilaisuuden tarkoitukseen ja luonteeseen kiinteästi liittyvästä toiminnasta, jota oli…

Lue lisää

Vastauksia esteellisyyskysymyksiin tekoälyn avulla

Esteellisyyskysymykset ovat Kuntaliiton usein kysytyimpiä kysymyksiä. Liiton ja Sanastokeskus TSK:n asiantuntijat laativat keväällä 2019 Esteellisyyssanaston tekoälyä hyödyntävän, niin sanotun jääviysbotin tueksi. Lähinnä kuntien työntekijöille ja luottamushenkilöille suunnattu liiton chatbot-palvelu ratkoo yksinkertaisia esteellisyyskysymyksiä 24/7. Kuntaliiton sanasto on kuitenkin hyödynnettävissä chatbot-palvelua laajemmin, esimerkiksi viestinnän tukena ja käsitetiedon lähteenä julkisorganisaatioissa. Kuntaliiton uutinen

Lue lisää

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajien esteellisyys

Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa hallintosääntöä siten, että kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja voivat hoitaa tehtäviään osa-aikaisesti, kummankin työajan ollessa enintään 50 prosenttia täydestä säännöllisestä toimistotyöajasta. Työajan ollessa 50 prosenttia täydestä säännöllisestä toimistotyöajasta puheenjohtajien palkkio oli 3 400 euroa kuukaudessa. Korkein hallinto-oikeus totesi, että kaupunginvaltuuston em. päätös koski valtuutettu C:tä ja valtuutettu D:tä kuntalain 97 §:n 1…

Lue lisää