KHO kumosi päätöksen asuinkerrostaloalueen kaavoittamisesta jätevedenpuhdistamon läheisyyteen

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt asemakaavamuutoksen, jolla olemassa olevan jätevedenpuhdistamon välittömään läheisyyteen oli osoitettu uusi asuinkerrostalojen korttelialue AK/s. Kaavamääräyksen mukaan puhdistamoa vastapäätä olevien rakennusten suunnittelussa oli huomioitava mahdollinen hajuhaitta ilmastoinnin ja parvekkeiden rakentamisessa. Hallinto-oikeus oli kumonnut asemakaavapäätöksen riittämättömien selvitysten perusteella. KHO totesi, että asemakaavaa varten ei ollut toteutettu riittäviä arviointeja siitä, täyttikö asemakaava maankäyttö- ja rakennuslaissa asetetun…

Lue lisää