Ylivieskan kaupungille huomautus lainvastaisesta menettelystä hankinnassa

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) tutkimassa tapauksessa oli kysymys sammutusauton hankinnasta. Hankinnan kokonaisarvoksi oli ilmoitettu 360.000 euroa. Tarjouspyynnössä nimettiin lukuisia valmistajia ja näiden valmistajien nimenomaisia tuotteita osana sammutusauton teknisiä vähimmäisvaatimuksia, eikä tarjouspyynnöstä käynyt ilmi, että myös vastaava toisen valmistajan tuote voisi tulla kyseeseen. Hankintayksikkö perusteli valmistajien ja tuotteiden nimeämistä muun muassa tavoitteella keskittää kaluston huolto ja…

Lue lisää

Hankintapäätös on toimeenpantavissa, kun markkinaoikeus on hylännyt valituksen

Markkinaoikeus oli hylännyt hankintapäätöksestä tehdyn valituksen. Valittaja jatkoi prosessia vielä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Hankintayksikkö vaati korkeimmalta hallinto-oikeudelta täytäntöönpanomääräyksen antamista, jolla korkein hallinto-oikeus sallisi hankinnan väliaikaisen järjestämisen. Korkein hallinto-oikeus totesi, että täytäntöönpanomääräystä ei enää tarvita. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 § ja oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 123 §:n 1 momentti huomioon ottaen hankintapäätös voidaan panna…

Lue lisää

Luottamus on avainsana hankinnoissakin

Ennakoitavuus on suomalaisen oikeusjärjestelmän olennainen osa Suomalaiseen oikeusjärjestelmän olennainen osa on se, että asiat ovat ennakoitavissa ja siihen, mitä on sanottu ja kirjoitettu, voi luottaa. Sopimusoikeudessa ja yhteistoiminnassa yritysten kanssa luottamuksen merkitys on erityisen suuri. Moni lienee asioinut joskus jonkin yrityksen kanssa saman tien sen ensimmäisen ja viimeisen kerran. Kokemus siitä, että toiseen osapuoleen ei…

Lue lisää