Virheellinen ilmoitusmenettely johti hankintapäätöksen kumoamiseen

Hankintayksikkö oli julkaissut ateriakuljetuspalveluiden hankinnasta palveluja koskevan EU-hankintailmoituksen. Ilmoitusta ei kuitenkaan tehty hankintalain 59 §:n 1 momentissa tarkoitettuja vakiolomakkeita käyttäen. Hankintalain 59 §:n 1 momentin mukaan lain 58 §:ssä tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalveluja sekä muita erityisiä palveluhankintoja koskevat ilmoitukset on tehtävä vakiolomakkeita käyttäen. Ilmoituksissa on oltava hankintalain 1 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun hankintadirektiivin…

Lue lisää