Perusopetusta tarjoavaa yhdistystä ei pidetty hankintayksikkönä

Yhdistyksen toiminta perustui perustunut perusopetuslaissa tarkoitettuun valtioneuvostolta saatuun lupaan tarjota erityiseen maailmankatsomukselliseen järjestelmään perustuvaa opetusta. Yhdistyksen esi- ja perusopetuksen tuloista pääosa on muodostunut oppilaskohtaisista kotikuntakorvauksista. Niiden kokonaisarvo muodosti noin 59 prosenttia yhdistyksen vuoden 2019 tuloista. Yhdistyksen varhaiskasvatustoiminnan rahoitus perustui pääosin Oulun kaupungin myöntämiin palveluseteleihin, joiden tuotto oli vuonna 2019 noin 30 prosenttia yhdistyksen tuloista. Yhdistyksen…

Lue lisää

Kuntaliitolta julkaisu hankintapäätöksen jälkeisestä dialogista

Kuntaliiton hankintayksikön toimittamassa julkaisussa pohditaan hankintapäätöksen jälkeisen dialogin hyötyjä hankintayksikölle ja tarjoajille. Hankintayksikkö voi hankintapäätöksen jälkeisen dialogin avulla kommunikoida tarjoajille hankintapäätöksen perusteluja. Hankintayksiköiden kokemusten mukaan onnistuneen dialogin avulla voidaan pienentää markki-naoikeusvalituksen riskiä. Joissain tapauksissa tarjoajat ovat hankintayksiköiden kokemusten mukaan myös luopuneet valituksesta. Muutoinkin dialogin käyminen edistää hankintaprosessin avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä toimii joissain tilanteissa myös…

Lue lisää