Hankintayksiköiden harmina erityisesti huonomaineiset tarjouksentekijät

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) yhdessä eräiden muiden tutkimuslaitosten kanssa tekemässä tutkimuksessa selvitettiin hankintayksiköiden kokemuksia ja näkemyksiä mm. siitä, millainen on julkisia hankintoja tekevien viranomaisten mielestä onnistunut hankinnan lopputulos. Tärkeimmäksi tekijäksi osoittautui se, että hankkijat haluavat välttää tilanteita, joissa hankinnan voittaa tarjoaja, josta hankkijalla on aiempia huonoja kokemuksia. Tutkimuksessa kävi ilmi, että hankintaviranomaisten mielestä liian jäykkä…

Lue lisää