Oikeudellisia huomioita kunnan viestinnästä

Kuntalehti pohtii sitä, mitä kuntien tulisi ottaa huomioon, kun ne laajentavat viestintäänsä uusiin toimintatapoihin. Useimmat kunnat toimivat jo nyt somessa tavalla tai toisella, ja yhä useampi kunta käyttää tai suunnittelee chatbotin käyttöönottoa. Jo Facebookissa tulee huomioida tietosuoja ja tietoturva. Kun siirrytään yksilötason viestintään (esim. chatbox), tietosuoja ja tietoturva korostuvat ja tietosuojan kannalta on huolehdittava myös…

Lue lisää