Kunnalla oikeus purkaa seksuaaliseen ahdisteluun syyllistyneen virkasuhde

Kaupunki purki A:n virkasuhteen tämän syyllistyttyä vapaa-ajallaan muun muassa seksuaaliseen ahdisteluun. Hovioikeuden tuomio rikosasiassa oli lainvoimainen. A:n tehtäviin kuului alaikäisten oppilaiden opettaminen. Asiassa oli arvioitavana, oliko kaupungilla ollut laillinen peruste purkaa hänen virkasuhteensa vapaa-ajalla tehtyjen rikosten johdosta. Huomioon oli otettava myös se, että A työskentelee tehtävässä, joka on lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä koskevalla lailla…

Lue lisää

Kunnallisen viranhaltijan irtisanominen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla

Kuntayhtymä oli irtisanonut virkasuhteen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 37 §:n 1 momentissa tarkoitetuilla tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla. Viranhaltija oli kunnallisvalituksessaan hallinto-oikeudelle katsonut, että irtisanominen oli tosiasiallisesti perustunut viranhaltijasta johtuviin syihin, koska hän oli pitkäaikaisesti esittänyt kritiikkiä työnantajan käytäntöjä kohtaan. Hallinto-oikeus totesi, ettei kuntayhtymällä ollut lakiin perustuvaa velvollisuutta valita irtisanottava viranhaltija perustuslain 125 §:n 2 momentin…

Lue lisää