Eturistiriidat julkisissa hankinnoissa

Keskustelua julkisista hankinnoista on viime aikoina käyty runsaasti. Keskustelun virittäjänä on ollut mm. Yle:n MOT-sarjan paljastukset HUS:n hankinnoista. Edilexin avoimessa artikkelissa pohditaan sitä, miten estetään puolueettomuuden vaarantuminen ja eturistiriidat julkisissa hankinnoissa. Keinoiksi esitetään mm. hankintayksiköiden ja sisäisen tarkastuksen osaamisen lisäämistä. Samoin ehdotetaan, että hankintayksiköt ottavat käyttöön toimintaohjeita eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja nostavat näin väärinkäytösten paljastumis- ja…

Lue lisää

Kunnansihteerin sijaisen esteellisyys kunnanjohtajan virkavaalia koskevassa asiassa

Kunnansihteeri oli osallistunut sijaisuutensa aikana kunnanjohtajan valintaa koskevan asian valmisteluun ja esittelyyn kunnanhallituksessa. Hän oli ollut suoraan kunnanjohtajan virkaa hakeneen va. kunnanjohtajan alainen. Va. kunnanjohtaja oli myös nimittänyt hänet kyseessä olevaan määräaikaiseen virkasuhteeseen. Ns. esimiesjääviyttä ei ole hallintolaissa nimenomaisesti säädetty esteellisyysperusteeksi, vaan sitä arvioidaan em. lain 28 §:n 1 momentin 7 kohdan yleislausekkeen perusteella. Kunnan…

Lue lisää