Kirkko ja kaupunki -lehdelle julkisen sanan neuvoston huomautus

Julkisen sanan neuvosto antoi päätöksen sille tehdyn kantelun johdosta. Kantelu kohdistui Kirkko ja kaupunki -lehden päätoimittajan päätökseen poistaa lehdessä 18.1.2021 julkaistu eläinten hyödyntämistä teologisesta näkökulmasta käsitellyt kolumni. Kolumni oli synnyttänyt laajan yhteiskunnallisen keskustelun. Neuvosto katsoi, että päätoimittajan päätös poistaa laajaa yhteiskunnallista keskustelua aikaansaanut kolumni hankaloitti yleisön mahdollisuutta käyttää tiedonsaantioikeuttaan. Koska kolumnin sisällöstä kiisteltiin ja yhteiskunnalliset…

Lue lisää