Voiko kirkossa olla korruptiota?

Kysymys voi olla häkellyttävä – tai sitten ei. Mistä on kysymys, kun puhumme korruptiosta? Korruptiontorjunta.fi -sivustolla oleva määrittely on selkeä ja ymmärrettävä: ”Korruptio on vaikutusvallan väärinkäyttöä edun tavoittelemiseksi. Väärinkäyttö voi olla lainvastaista tai muuten epäeettistä toimintaa.”   Transparency Internationalin korruptiovertailuissa Suomi on pärjännyt. Pärjännyt siis sikäli, että korruption esiintyvyys on ollut vähäistä suhteessa globaaliin tasoon.…

Lue lisää

Apulaisoikeuskansleri moitti kunnan käytäntöä koskien salassa pidettävien asioiden merkitsemistä verkko-sivuilla julkaistaviin esityslistoihin ja pöytäkirjoihin

Apulaisoikeuskansleri totesi, että kaupungin ilmoittaman mukaan se julkaisee toimielintensä esityslistat ja pöytäkirjat verkkosivuillaan vain julkisten asiakohtien osalta.  Salaisten asiakohtien päätösotsikot ja salassapidon perusteet julkaistaan toimielinten kokousten jälkeen laadittavan päätösluettelon yhteydessä. Apulaisoikeuskanslerin mukaan kunnalle kuntalaissa säädetyn tiedottamisvelvollisuuden mukaista kuitenkin olisi, että vaikka esityslistaa tai pöytäkirjaa ei yksittäisen asian osalta julkaistaisi verkossa, asian otsikossa asiaa kuvattaisiin siten,…

Lue lisää

Julkisuuslaki ei edellytä asiakirjanpyyntöä kirjallisena

Apulaisoikeuskansleri totesi ratkaisussaan, että julkisuuslaissa ei ole säädetty määrättyä muotoa asiakirjapyynnön tekemiselle eikä sen tekemistä voi siten edellyttää esimerkiksi kirjallisesti. Sairaanhoitopiirin tulosalue oli käsitellyt kantelijan asiakirjapyynnön julkisuuslain mukaisesti, mutta vedonnut asiassa antamassaan selvityksessä henkilötietojen tarkastamista koskevaan jo kumottuun lainsäädäntöön. Selvityksensä mukaan tulosalue käytti yleisesti sairaanhoitopiirissä käytössä olevaa potilaskertomuskopioiden luovuttamiseen tarkoitettua lomaketta, mutta selvityksestä ei ilmennyt,…

Lue lisää