Hankinnan kokonaisarvon laskeminen

Valitus ei koskenut sitä, onko kyse kansallisesta vai EU-hankinnasta, mutta markkinaoikeus tutki asian viran puolesta. Kunta oli kilpailuttanut kansallisena hankintana tiettyjen alueiden talvikunnossapidon siten, että palveluhankinta oli jaettu neljään urakka-alueeseen. Kaikista urakka-alueista oli julkaistu yhteinen kansallinen hankintailmoitus, ja tarjouspyyntöasiakirjat olivat osittain yhteiset kaikille urakka-alueille. Markkinaoikeus katsoi, että hankintayksikön kilpailuttama palveluhankinta neljälle eri urakka-alueelle oli muodostanut…

Lue lisää