Hankintayksiköllä oli oikeus kansallisessa hankinnassa hylätä poikkeuksellisen alhainen tarjous

Hankintayksikkö oli kansallisessa hankinnassa pyytänyt tarjoajalta selvitystä poikkeuksellisen alhaisen tarjoushinnan perusteista. Kun se ei ollut saanut riittäväksi katsomaansa selvitystä pyytämistään käytettyä työmenetelmää ja hinnoitteluperusteita koskevista seikoista, se oli hylännyt tarjouksen hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena. KHO totesi, että hankintayksikön harkintavaltaan kuuluu se, minkälaista hankintamenettelyä se käyttää kansallisen hankinnan kilpailuttamisessa, kunhan käytettävä menettely kuvataan hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Hankintayksiköllä…

Lue lisää