Asiakirjapyyntöihin ja tiedusteluihin on vastattava viipymättä

Kantelun johdosta apulaisoikeuskansleri huomautti, että tiedusteluihin vastaamiseen ja  asiakirjapyynnön  käsittelyyn näytti kaupungissa x  liittyvän vakavia puutteita. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin huomiota viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain säännösten noudattamiseen ja totesi, että viranomaisen on vastattava tiedusteluihin ilman aiheetonta viivytystä asian edellyttämällä tavalla. Oikeuskanslerin päätös 26.1.2021

Lue lisää

Korona-aika kantelutti

Eduskunnan oikeusasiamiehelle (OA) saapui vuonna 2020 ennätykselliset 7059 kantelua. Tämä on noin 800 kantelua enemmän kuin vuonna 2019 (6267 kantelua), joka myös oli ennätysvuosi kantelumäärissä. Asiamäärät nousivat lähes kaikilla hallinnonaloilla. Suurimmat kantelumäärät kohdistuivat sosiaalihuoltoon (1196), poliisiin (852) ja terveydenhuoltoon (802). Voimakkainta kasvu oli opetukseen liittyvissä kanteluissa. Vuonna 2020 saapui 466 opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan liittyvää…

Lue lisää