Julkisten hankintojen nykytila ja kehittämiskohteet

Julkisten hankintojen ammattilaiset ovat laatineet kattavan tilannekuvan julkisten hankintojen nykytilasta ja kehittämiskohteista. Osana kansallisen hankintastrategian valmistelua ja verkostomaisen yhteistyön puitteissa hankintojen ammattilaiset ovat kartoittaneet Suomen julkisten hankintojen nykytilaa, työstäneet keskeisiä kehittämiskohteita ja laatineet toimenpide-ehdotuksia, jotka nyt julkaistaan kattavana tilannekuvana. Suomen julkisten hankintojen tilannekuva

Lue lisää