KHO: Kirkko saa ja sen pitää uskonnollisena yhdyskuntana itse päättää kirkon avioliittokäsityksestä ja vihkimisoikeudesta

KHO antoi päätöksen Oulun tuomiokapitulin antamaa varoitusta koskevassa asiassa 18.9.2020. Se totesi, että tuomioistuimessa voidaan tutkia ainoastaan sitä, onko tuomiokapituli voinut hiippakunnan papistoa ohjatessaan ja valvoessaan katsoa, että pappisvirassa olevan papin toiminta on ollut kirkon omissa toimivaltaisissa toimielimissä kirkkolain nojalla määritellyn avioliittokäsityksen ja sen perusteella annetun ohjeistuksen vastaista. Kirkolla on uskonnollisena yhdyskuntana itsenäinen oikeus päättää,…

Lue lisää

Kirkkolain uudistaminen ja kirkon ja valtion suhde

Turun yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljanen ottaa kantaa eduskunnan hallintovaliokunnan menettelyyn, jolla se keskeytti kirkkolakiehdotuksen käsittelyn. Valiokunta tiedotti kirkkohallitusta asiasta kirjeellä, joka sisälsi pitkälle meneviä lainsäädännöllisiä ohjeita tai ehdotuksia. Viljanen ei pidä menettelyä normaalina. – Tämä liittyy toisaalta tietysti siihen asetelmaan, että kirkkolain säätämistapa on eduskunnalle ainutlaatuinen. Vaikka lakiehdotuksessa olisi muutospaineita, eduskunta ei voi muuttaa…

Lue lisää

Kirkkolain kokonaisuudistus uuteen valmisteluun

Eduskunnan hallintovaliokunta keskeytti 1.4.2020 kirkkolain kokonaisuudistuksen valmistelun eduskunnassa. Hallintovaliokunta odottaa kirkolta kokonaan uutta kirkkolain kokonaisvalmistelua. Eduskunnan hallintovaliokunta katsoo, että uuden kirkkolakiehdotuksen tulee täyttää perustuslakivaliokunnan lausunnossaan (PeVL 4/2020 vp) tekemät huomautukset. Ehdotus saa sisältää vain perustuslain 76 §:n mukaisesti kirkkolain alaan kuuvia säännöksiä. Tästä syystä osa säännöksistä on siirrettävä kirkkojärjestykseen ja osa muuhun mahdolliseen kirkolliseen lainsäädäntöön.…

Lue lisää