Kirkolliskokous kiirehti sähköisten kokousten mahdollistamista

Kirkolliskokous päätti kiirehtiä voimassa olevan kirkkolain muuttamista siten, että kirkon toimielimet voisivat pitää kokouksensa myös sähköisinä. Tavoitteena on turvata ja tehostaa kirkon toimielinten toimintakyky koronapandemiasta johtuvissa poikkeuksellisissa oloissa. Sähköiset kokoukset joustavoittavat päätöksentekoa ja hallintoa seurakunnissa, joissa etäisyydet ovat pitkät. Kun kokousmatkoja ei ole, kokouskustannukset pienenevät. Sähköisten kokousten mahdollisuus edistää myös kirkon ilmastotavoitteiden toteutumista. Kirkolliskokouksesta lakiehdotus…

Lue lisää