Kittilän luottamushenkilöiden hyllyttämistä koskeva KHO:n päätös

KHO totesi, että luottamushenkilöiden hyllyttämistä koskeva valtiovarainministeriön päätös oli sen tekohetkellä ollut lainmukainen. Hallinto-oikeuden ei olisi tullut kumota valtiovarainministeriön päätöstä. Hallinto-oikeuden päätöksen antamisen jälkeen käräjäoikeus oli tuomiollaan hylännyt kyseiset virkarikossyytteet kaikilta osin. Muutoksenhaun johdosta käräjäoikeuden tuomio ei kuitenkaan ollut tullut lainvoimaiseksi. KHO:n mukaan luottamustoimesta pidättämisen perusteiden täyttymistä oli seurattava ja tarvittaessa olosuhteiden muututtua päätettävä toimenpiteen…

Lue lisää