Kirkkolain kokonaisuudistus uuteen valmisteluun

Eduskunnan hallintovaliokunta keskeytti 1.4.2020 kirkkolain kokonaisuudistuksen valmistelun eduskunnassa. Hallintovaliokunta odottaa kirkolta kokonaan uutta kirkkolain kokonaisvalmistelua. Eduskunnan hallintovaliokunta katsoo, että uuden kirkkolakiehdotuksen tulee täyttää perustuslakivaliokunnan lausunnossaan (PeVL 4/2020 vp) tekemät huomautukset. Ehdotus saa sisältää vain perustuslain 76 §:n mukaisesti kirkkolain alaan kuuvia säännöksiä. Tästä syystä osa säännöksistä on siirrettävä kirkkojärjestykseen ja osa muuhun mahdolliseen kirkolliseen lainsäädäntöön.…

Lue lisää