Julkisuuslakia uudistetaan

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, joka ryhtyy ajantasaistamaan julkisuuslakia. Työryhmän tehtävänä on julkisuuslain sääntelyn selkeyttäminen ja ajantasaistaminen. Tavoitteena on se, että julkisuusperiaatteen toteutuminen voidaan varmistaa myös jatkossa. Lisäksi selvitetään, tulisiko julkisuuslain soveltamisalaa laajentaa julkista hallintotehtävää hoitaviin sekä kokonaan julkisyhteisön tai julkisyhteisöjen omistuksessa oleviin yhteisöihin ja muihin kuntakonserneihin kuuluviin yhteisöihin sekä näihin asemansa ja rahoituksensa puolesta rinnastuviin…

Lue lisää