Voiko kirkossa olla korruptiota?

Kysymys voi olla häkellyttävä – tai sitten ei. Mistä on kysymys, kun puhumme korruptiosta? Korruptiontorjunta.fi -sivustolla oleva määrittely on selkeä ja ymmärrettävä: ”Korruptio on vaikutusvallan väärinkäyttöä edun tavoittelemiseksi. Väärinkäyttö voi olla lainvastaista tai muuten epäeettistä toimintaa.”   Transparency Internationalin korruptiovertailuissa Suomi on pärjännyt. Pärjännyt siis sikäli, että korruption esiintyvyys on ollut vähäistä suhteessa globaaliin tasoon.…

Lue lisää

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi korruptiontorjuntaoppaan

TEM:n sivujen mukaan oppaalla halutaan lisätä sekä kotimaan että ulkomaiden markkinoilla toimivien pienten ja keskisuurten yritysten tietämystä korruption lukuisista riskeistä ja korruption seurauksista. Opas antaa yrityksille käytännön työkaluja korruption torjumiseen. Oppaasta löytyy konkreettisia esimerkkejä ja tapoja, joilla yritykset voivat ottaa käyttöön omat toimintasääntönsä korruption torjumiseksi Korruptiontorjuntaopas

Lue lisää

Työryhmä valmistelemaan korruption vastaista strategiaa

Oikeusministeriö asetti 24.4.2020 työryhmän valmistelemaan korruptionvastaista strategiaa ja toimenpideohjelmaa sen toteuttamiseksi. Oikeusministeriö toteaa, että työryhmän asettamisella halutaan tehostaa korruption torjuntaa ja rakentaa yhteiskuntaa, jossa korruptiolla ei ole menestymisen mahdollisuuksia. Vuosille 2020–2023 laadittavan strategian tavoitteena on vahvistaa korruption torjuntaa ja ennaltaehkäisyä sekä parantaa viranomaisten yhteistyötä. Tarkoituksena on myös edistää korruption tunnistamista ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Lisäksi korruption…

Lue lisää