Hallinto-oikeus otti kantaa turvalliseen opiskeluympäristöön

X:n kunta ei ollut kyennyt takaamaan A:lle turvallista opiskeluympäristöä hänen lähikoulukseen osoitetulla X:n kunnan koululla. Väistötiloissa järjestetty opetus ei ollut kaikilta osin täyttänyt perusopetuslaissa säädettyjä edellytyksiä. Näin huoltajilla oli ollut perusteltu ja pakottava syy ilmoittaa hänet muun kuin lähikoulun oppilaaksi. X:n kunnan olisi näissä oloissa tullut järjestää A:lle perusopetuslain 32 §:n 1 momentin perusteella maksuton…

Lue lisää