Kuntavaalien järjestelyt jatkuvat

Oikeusministeriö antoi eduskunnalle 12.3. hallituksen esityksen kuntavaalien siirtämisestä kesäkuun 13. päivään. Nykyisen lain mukaan keskusvaalilautakunnat vahvistavat ehdokasasettelun viimeistään 18.3. Jos lakiehdotus tulee voimaan tehdyt viranomaistoimet kuitenkin mitätöityvät. Tällöin ehdokasasettelua jatketaan 4.5. asti ja ehdokasasettelu vahvistetaan toukokuussa.  Tehdyt ehdokashakemukset pysyvät voimassa myös uuden lain voimaantullessa, elleivät vaaliasiamiehet tee niihin muutoksia. Oikeusministeriön tiedote

Lue lisää

Kiusataanko vai luotetaanko?

Ensi keväänä ovat kuntavaalit. Ehdokkaiden haku on täydessä käynnissä. Ykköstavoitteena kuuluu olevan listojen täyteen saaminen. Netistä löydät lomakkeet, valitse vain makuun sopiva viiteryhmä.   Ilmiö, jota kiusaamiseksi kutsutaan, pulpahtaa säännöllisin väliajoin julkisen keskustelun ykkösaiheeksi. Sana itsessään on kiusallinen ja jopa hiukan vähättelevä. Jos koululaista pahoinpidellään, työtoverin työtä häiritään ja sabotoidaan, yhteisiä asioita hoitavasta kansalaisesta levitetään…

Lue lisää