Voiko julkisyhteisö osallistua tarjouskilpailuun?

Markkinaoikeuden ratkaisussa otettiin kantaa siihen, voiko julkisyhteisö (kuntayhtymä) hankintalain säännösten perusteella ottaa osaa julkiseen kilpailutukseen. Valittaja vaati, että kuntayhtymä tulisi sulkea pois tarjouskilpailusta. Vaatimus perustui siihen, että kuntayhtymällä ei ollut kuntalain tai erityislainsäädännön perusteella oikeutta osallistua tarjouskilpailuun. Tarjoukset eivät olleet keskenään vertailukelpoisia. Tarjouksen tehneellä kuntayhtymällä oli asemansa perustella kilpailuetuja, jotka vaikuttivat muun ohella sen tarjoaman…

Lue lisää

Kuntayhtymän valtuusto ylitti toimivaltansa ostaessaan kaupungilta 49 % työterveyshuolto- ja yleislääkä-ripalveluita tuottavan osakeyhtiön osakkeista

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valtuusto päätti ostaa vähemmistöosakkuuden Etelä-Savon Työterveys Oy:stä. Yhtiön enemmistöosakkaaksi tulisi yksityisessä omistuksessa oleva Osuuskauppa Suur-Savo. Etelä-Savon Työterveys Oy toimii kilpailutilanteessa markkinoilla ja myy työterveyshuolto- ja yleislääkäripalveluita omien osakkaidensa lisäksi myös muille tahoille. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perussopimuksen 3 §:n 1 momentin mukaan kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta kaikki…

Lue lisää