Innovatiivisuutta, osallisuutta ja arvojen toteutumista koskevat kriteerit hankinnan vertailussa

Hankintayksikkö oli pyytänyt tarjouspyynnöllä tarjouksia ikäihmisten tehostetusta palveluasumisesta. Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteeksi paras hinta-laatusuhde siten, että hinnan painoarvo oli 50 % ja laadun 50 %. Laadun vertailuperusteiksi oli ilmoitettu ”Palvelukonseptin videointi” 40 % ja ”Avokysymys” 10 % painoarvolla.  Tarjoukseen tuli liittää videotallenne, jossa esiteltiin tarjoajan palvelukotiin suunnittelema palvelukonsepti. Palvelukonseptin tulee pitää sisällään seuraavat…

Lue lisää