Sisäinen valvonta lisää luottamusta

”Sisäinen valvonta auttaa sidosryhmiä muodostamaan luottamusta organisaatiota kohtaan. Ennen kaikkea se kuitenkin auttaa vastuussa olevia ihmisiä toimimaan oikein… Kaikilla meillä on mielestämme hyvät aikeet ja kestävät arvot, joiden haluamme uskoa ohjaavan toimintaamme. Todellisuudessa toimintaamme kuitenkin ohjaavat erilaiset rationalisoinnit, uskomukset ja tottumukset. Saatamme päättyä tekemään arvojemme vastaisia ratkaisuja tilanteissa, joissa ympäristö mahdollistaa sen. Sokeudumme helposti tarkastelemaan…

Lue lisää

Kiusataanko vai luotetaanko?

Ensi keväänä ovat kuntavaalit. Ehdokkaiden haku on täydessä käynnissä. Ykköstavoitteena kuuluu olevan listojen täyteen saaminen. Netistä löydät lomakkeet, valitse vain makuun sopiva viiteryhmä.   Ilmiö, jota kiusaamiseksi kutsutaan, pulpahtaa säännöllisin väliajoin julkisen keskustelun ykkösaiheeksi. Sana itsessään on kiusallinen ja jopa hiukan vähättelevä. Jos koululaista pahoinpidellään, työtoverin työtä häiritään ja sabotoidaan, yhteisiä asioita hoitavasta kansalaisesta levitetään…

Lue lisää

Luottamus on avainsana hankinnoissakin

Ennakoitavuus on suomalaisen oikeusjärjestelmän olennainen osa Suomalaiseen oikeusjärjestelmän olennainen osa on se, että asiat ovat ennakoitavissa ja siihen, mitä on sanottu ja kirjoitettu, voi luottaa. Sopimusoikeudessa ja yhteistoiminnassa yritysten kanssa luottamuksen merkitys on erityisen suuri. Moni lienee asioinut joskus jonkin yrityksen kanssa saman tien sen ensimmäisen ja viimeisen kerran. Kokemus siitä, että toiseen osapuoleen ei…

Lue lisää

Sopimusrikkomus ja luottamuksen menettäminen peruste sulkea tarjoaja pois tarjouskilpailusta

Hankintayksikkö oli sulkenut valittajan tarjouskilpailusta. Oikeusohjeina oli sovellettu hankintalain 81 §:n 1 momentin 9 ja 3 kohtaa sekä todettu, että poissulkeminen perustuu ensisijaisesti ensiksi mainittuun ja toissijaisesti jälkimmäiseen lainkohtaan. Aiempi hankintayksikön ja tarjoajan välinen hankintasopimus oli purettu, syynä tarjoajan olennaiset sopimusrikkomukset. Markkinaoikeus viittasi päätöksessään hankintalain 81 §:n 1 momentin 3 ja 9 kohdan esitöihin (HE…

Lue lisää