KuntaTurva-hankkeessa selvitettiin kuntien turvallisuustilannetta

Valtiovarainministeriö käynnisti kesäkuussa 2020 kuntien turvallisuustilannetta ja kuntien turvallisuuden hallintamalleja selvittävän tutkimushankkeen. Kuntien tuottamissa palveluissa esiintyy kasvavassa määrin turvallisuusuhkia, jotka kohdistuvat kuntien henkilöstöön ja kuntapalveluiden asiakkaisiin. Uhka- ja vaaratilanteet voivat olla henkistä häirintää kuten uhkailua ja nimittelyä. Tilanteet voivat olla myös fyysisiä uhkatilanteita kuten tönimistä, lyömistä, potkimista ja kielletyn tai muun esineen käyttöä vahingoittamistarkoituksessa. Myös…

Lue lisää

Työntekijään tai luottamushenkilöön kohdistunut laiton uhkaus virallisen syytteen alaiseksi

Hallituksen esityksen 226/2020 mukaan laittoman uhkauksen syyteoikeutta koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi niin, että teko olisi virallisen syytteen alainen, jos laiton uhkaus kohdistuisi henkilöön hänen työtehtävänsä vuoksi eikä rikoksentekijä kuulu työpaikan henkilöstöön. Syyttäjä saisi nostaa syytteen laittomasta uhkauksesta myös, jos teko on kohdistunut henkilöön hänen julkisen luottamustehtävänsä vuoksi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2021. Hallituksen…

Lue lisää

Kiusataanko vai luotetaanko?

Ensi keväänä ovat kuntavaalit. Ehdokkaiden haku on täydessä käynnissä. Ykköstavoitteena kuuluu olevan listojen täyteen saaminen. Netistä löydät lomakkeet, valitse vain makuun sopiva viiteryhmä.   Ilmiö, jota kiusaamiseksi kutsutaan, pulpahtaa säännöllisin väliajoin julkisen keskustelun ykkösaiheeksi. Sana itsessään on kiusallinen ja jopa hiukan vähättelevä. Jos koululaista pahoinpidellään, työtoverin työtä häiritään ja sabotoidaan, yhteisiä asioita hoitavasta kansalaisesta levitetään…

Lue lisää

Luottamushenkilön toiminta sosiaalisessa mediassa

Kuntalehden lakiklinikka pohtii luottamushenkilön toimintaa sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median kautta hallinnon läpinäkyvyyttä voidaan parantaa. Sosiaalisessa mediassa tulee kuitenkin huomioida niin kunnan omat viestintäohjeet, salassapitosäännökset kuin yleinen julkaisutoimintaa koskeva lainsäädäntökin. Kuntalehden artikkeli

Lue lisää

Tekeekö oopperalippu ja väliaikatarjoilu kunnanhallituksen jäsenestä esteellisen?

Kaupunginhallitus oli myöntänyt 352 528 euron toiminta-avustuksen oopperajuhlien kannatusyhdistykselle. Päätöksestä tehdyssä kunnallisvalituksessaan esitettiin, että päätöksentekoon osallistuneet kaupunginhallituksen jäsenet olivat olleet esteellisiä käsittelemään yhdistyksen toiminta-avustushakemusta, koska heille oli kaupunginvaltuutettuina tarjottu mahdollisuus osallistua yhdistyksen valitsemaan oopperaesitykseen sekä väliaikatarjoiluun. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että valtuutettujen osallistumisessa oopperaesitykseen väliaikatarjoiluineen oli kysymys tilaisuuden tarkoitukseen ja luonteeseen kiinteästi liittyvästä toiminnasta, jota oli…

Lue lisää

Vastauksia esteellisyyskysymyksiin tekoälyn avulla

Esteellisyyskysymykset ovat Kuntaliiton usein kysytyimpiä kysymyksiä. Liiton ja Sanastokeskus TSK:n asiantuntijat laativat keväällä 2019 Esteellisyyssanaston tekoälyä hyödyntävän, niin sanotun jääviysbotin tueksi. Lähinnä kuntien työntekijöille ja luottamushenkilöille suunnattu liiton chatbot-palvelu ratkoo yksinkertaisia esteellisyyskysymyksiä 24/7. Kuntaliiton sanasto on kuitenkin hyödynnettävissä chatbot-palvelua laajemmin, esimerkiksi viestinnän tukena ja käsitetiedon lähteenä julkisorganisaatioissa. Kuntaliiton uutinen

Lue lisää

Kittilän luottamushenkilöiden hyllyttämistä koskeva KHO:n päätös

KHO totesi, että luottamushenkilöiden hyllyttämistä koskeva valtiovarainministeriön päätös oli sen tekohetkellä ollut lainmukainen. Hallinto-oikeuden ei olisi tullut kumota valtiovarainministeriön päätöstä. Hallinto-oikeuden päätöksen antamisen jälkeen käräjäoikeus oli tuomiollaan hylännyt kyseiset virkarikossyytteet kaikilta osin. Muutoksenhaun johdosta käräjäoikeuden tuomio ei kuitenkaan ollut tullut lainvoimaiseksi. KHO:n mukaan luottamustoimesta pidättämisen perusteiden täyttymistä oli seurattava ja tarvittaessa olosuhteiden muututtua päätettävä toimenpiteen…

Lue lisää

Kokoontumisrajoitukset eivät koske kuntien luottamustoimielimiä

Kokoontumisrajoitukset eivät koske kuntien luottamustoimielimiä. Hallituksen 16.3.2020 antaman linjauksen mukaan julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön. Lisäksi suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Kyseinen kymmenen hengen rajoitus ei koske kunnan toimielimiä. Hallituksen toimintaohje, että yli 70-vuotiaat velvoitetaan mahdollisuuksien mukaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa, ei koske kuntien luottamushenkilöitä. Kuntaliiton tiedote asiassa

Lue lisää