Pohjavesivaikutusten mahdollisuus edellytti vesilain mukaista lupaa maa-aineksen otolle

Jos maa-ainesta suunnitellaan otettavaksi tärkeältä tai muulta vedenhankintakäyttöön soveltuvalta pohjavesialueelta, jossa pohjavesivaikutukset ovat mahdollisia, maa-aineslain 3 §: 1 momentin 4 kohdan mukaan edellytetään tällöin vesilain mukaista lupa maa-aineksen otolle. Tämä edellytys on voimassa, vaikka pohjavesivaikutusten todennäköisyyttä pidettäisiinkin verrattain vähäisenä. Lupa maa-ainesten ottamiseen voidaan tällaisessa tilanteessa myöntää vain, mikäli siihen on saatu vesilain mukainen lupa. Vedenottopaikkojen…

Lue lisää