Markkinaoikeus kumosi suorahankintapäätöksen

Markkinaoikeus kumosi suorahankintapäätöksen Hankintayksikkö oli ilmoittanut 18.12.2019 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta yleishakkuukoneen hankinnasta opetuskäyttöön. Hankintayksikkö sai kaksi tarjousta. Hankintayksikkö sulki tekemillään päätöksillä tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina molemmat saamansa tarjoukset ja päätti siirtyä suorahankintaan. Suorahankintapäätöksellä yleishakkuukone hankittiin tarjouskilpailuun osallistumattomalta toimittajalta. Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 180.000–200.000 euroa. Markkinaoikeus totesi, että…

Lue lisää

Markkinaoikeuden päätös tarjouspyynnön tulkinnanvaraisuudesta, EU-hankinta

Markkinaoikeus totesi, että tarjouspyyntöasiakirjat olivat referenssivaatimusten ilmoittamisen osalta siinä määrin tulkinnanvaraiset, etteivät ne ole olleet omiaan turvaamaan sitä, että tarjoajat tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella olisivat kyenneet antamaan keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Tätä tuki myös se, että valittaja, jonka tarjous oli hylätty sekä  tarjouskilpailun voittanut kuultava olivat esittäneet tältä osin keskenään olennaisesti erilaisia referenssikohteita. Hankintayksikkö oli menetellyt hankinnassaan julkisia…

Lue lisää