Kuntien matkailun tukeminen – valtiontukisäännökset pitää tarkistaa

Kunta voi omilla toimenpiteillään myötävaikuttaa siihen, että matkailutoimiala selviäisi koronapandemian aiheuttamasta kokonaiskysynnän laskusta. Kunnan tulee toimenpiteitä suunnitellessaan ja toteuttaessaan ottaa huomioon sekä kunnan yleiseen toimialaan että EU:n valtiontukisääntelyyn liittyvät rajoitteet. Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa. Kunnan yleiseen toimialaan on oikeuskäytännössä vakiintuneesti katsottu kuuluvan elinkeinoelämän yleisten toimintaedellytysten luominen ja parantaminen sekä työllisyyden edistämiseen tähtäävät…

Lue lisää