Kunnallisen viranhaltijan irtisanominen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla

Kuntayhtymä oli irtisanonut virkasuhteen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 37 §:n 1 momentissa tarkoitetuilla tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla. Viranhaltija oli kunnallisvalituksessaan hallinto-oikeudelle katsonut, että irtisanominen oli tosiasiallisesti perustunut viranhaltijasta johtuviin syihin, koska hän oli pitkäaikaisesti esittänyt kritiikkiä työnantajan käytäntöjä kohtaan. Hallinto-oikeus totesi, ettei kuntayhtymällä ollut lakiin perustuvaa velvollisuutta valita irtisanottava viranhaltija perustuslain 125 §:n 2 momentin…

Lue lisää