Markkinaoikeuden päätös tarjouspyynnön tulkinnanvaraisuudesta, EU-hankinta

Markkinaoikeus totesi, että tarjouspyyntöasiakirjat olivat referenssivaatimusten ilmoittamisen osalta siinä määrin tulkinnanvaraiset, etteivät ne ole olleet omiaan turvaamaan sitä, että tarjoajat tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella olisivat kyenneet antamaan keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Tätä tuki myös se, että valittaja, jonka tarjous oli hylätty sekä  tarjouskilpailun voittanut kuultava olivat esittäneet tältä osin keskenään olennaisesti erilaisia referenssikohteita. Hankintayksikkö oli menetellyt hankinnassaan julkisia…

Lue lisää