Palkkasäännöstely vai pakkosovinto kunta-alan neuvottelusolmuun?

Oikeustieteen tohtori Seppo Koskinen pohtii Edilexin uutisessa sitä, missä tilanteessa valtioneuvosto voi puuttua palkankorotusten enimmäismäärään. Palkkasäännöstely on perustuslain säännösten mukaan mahdollista ja siihen on historian aikana myös turvauduttu. Sen sijaan pakkosovintoa Suomen lainsäädäntö ei tunne eikä valmiuslaki anna oikeutta sellaista määrätä. Edilexin uutiseen

Lue lisää