Itsehallinto vai yhdenvertaiset mahdollisuudet peruspalveluihin

Otsikon kysymys kuulostaa provokatiiviselta mutta pohjautuu perustuslakiin.   Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua asukkaiden itsehallintoon. Kunnilla on verotusoikeus. Näin kertoo perustuslaki. Se antaa perustuslain suojan myös useille perusoikeuksiksi määritellyille kansalaisten oikeuksille. Lainsäätäjiä ja -tulkitsijoita ja hallinnon asiantuntijoita pitkään puhuttanut teema on ollut se, miten kunnallinen itsehallinto voi vaikuttaa kunnan asukkaan palveluiden laajuuteen ja…

Lue lisää

Päätös vierailukiellosta vammaisten asumispalveluyksikköön oli lainvastainen

Kunnan vammaispalvelupäällikkö oli tartuntatautilain 17 §:n nojalla asettanut vammaispalvelujen asumisyksiköitä koskevan vierailukiellon. Päätöksessä oli viitattu muun ohella sosiaali- ja terveysministeriön koronavirustartuntojen torjumiseksi antamiin ohjeisiin. KHO katsoi, että vierailukiellon antaminen merkitsi pitkälle menevää puuttumista asumisyksikön asukkaiden yksityiselämän ja perhe-elämän suojaan. Tartuntatautilain 17 §:ssä ei ollut säädetty toimivallasta ryhtyä toimenpiteisiin, joilla rajoitettiin perusoikeuksia. Vammaisten asumisyksikköä koskevaa vierailukieltoa…

Lue lisää