Itsehallinto vai yhdenvertaiset mahdollisuudet peruspalveluihin

Otsikon kysymys kuulostaa provokatiiviselta mutta pohjautuu perustuslakiin.   Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua asukkaiden itsehallintoon. Kunnilla on verotusoikeus. Näin kertoo perustuslaki. Se antaa perustuslain suojan myös useille perusoikeuksiksi määritellyille kansalaisten oikeuksille. Lainsäätäjiä ja -tulkitsijoita ja hallinnon asiantuntijoita pitkään puhuttanut teema on ollut se, miten kunnallinen itsehallinto voi vaikuttaa kunnan asukkaan palveluiden laajuuteen ja…

Lue lisää

Sähköä kirkollisissa kokouksissa

Kun eduskunta keväällä 2020 oli säätänyt valmiuslain käyttöönotosta, myös evankelisluterilaisen kirkon kokoukset voitiin toteuttaa sähköisesti. Valmiuslain käyttö purettiin kuitenkin touko – kesäkuussa 2020. Kevään jälkeenkin useat kunnat – tautitilanteen vakavuudesta tai muista käytännön syistä johtuen – sovelsivat kokouskäytännöissään kuntalain suomaa mahdollisuutta sähköiseen kokouksen ja sähköisen päätöksentekoon. Samoin osakeyhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset ja muut yhteisöt voivat poikkeuslain…

Lue lisää

Pitääkö Pihtiputaan ihmisten ja yritysten kärsiä, kun Uusimaa on koronan kourissa

Lakimiesuutiset pohtii, miten suomalaisen oikeusvaltion rakenteet kestivät, kun rajoituksia pandemian takia asetettiin. Valmiuslaki antoi mahdollisuuden kevään rajoitustoimiin, esim. Uudenmaan eristämiseen, vaikka lain antamat toimivaltuudet soveltuivat huonosti pandemian kaltaisiin tilanteisiin. Päätöksenteko toteutui kuitenkin perustuslakivaliokunnan ja eduskunnan kautta. Rajoitusten valtakunnallisuus aikaansai myös kysymyksiä. Kun covid-19 -virus leviää pistemäisesti, tulisiko rajoituksetkin asettaa tämän mukaisesti? Toisaalta alueellisten viranomaisten tulee…

Lue lisää

Kirkkolain kokonaisuudistus uuteen valmisteluun

Eduskunnan hallintovaliokunta keskeytti 1.4.2020 kirkkolain kokonaisuudistuksen valmistelun eduskunnassa. Hallintovaliokunta odottaa kirkolta kokonaan uutta kirkkolain kokonaisvalmistelua. Eduskunnan hallintovaliokunta katsoo, että uuden kirkkolakiehdotuksen tulee täyttää perustuslakivaliokunnan lausunnossaan (PeVL 4/2020 vp) tekemät huomautukset. Ehdotus saa sisältää vain perustuslain 76 §:n mukaisesti kirkkolain alaan kuuvia säännöksiä. Tästä syystä osa säännöksistä on siirrettävä kirkkojärjestykseen ja osa muuhun mahdolliseen kirkolliseen lainsäädäntöön.…

Lue lisää