Hankintayksiköiden harmina erityisesti huonomaineiset tarjouksentekijät

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) yhdessä eräiden muiden tutkimuslaitosten kanssa tekemässä tutkimuksessa selvitettiin hankintayksiköiden kokemuksia ja näkemyksiä mm. siitä, millainen on julkisia hankintoja tekevien viranomaisten mielestä onnistunut hankinnan lopputulos. Tärkeimmäksi tekijäksi osoittautui se, että hankkijat haluavat välttää tilanteita, joissa hankinnan voittaa tarjoaja, josta hankkijalla on aiempia huonoja kokemuksia. Tutkimuksessa kävi ilmi, että hankintaviranomaisten mielestä liian jäykkä…

Lue lisää

Voiko julkisyhteisö osallistua tarjouskilpailuun?

Markkinaoikeuden ratkaisussa otettiin kantaa siihen, voiko julkisyhteisö (kuntayhtymä) hankintalain säännösten perusteella ottaa osaa julkiseen kilpailutukseen. Valittaja vaati, että kuntayhtymä tulisi sulkea pois tarjouskilpailusta. Vaatimus perustui siihen, että kuntayhtymällä ei ollut kuntalain tai erityislainsäädännön perusteella oikeutta osallistua tarjouskilpailuun. Tarjoukset eivät olleet keskenään vertailukelpoisia. Tarjouksen tehneellä kuntayhtymällä oli asemansa perustella kilpailuetuja, jotka vaikuttivat muun ohella sen tarjoaman…

Lue lisää

Luottamus on avainsana hankinnoissakin

Ennakoitavuus on suomalaisen oikeusjärjestelmän olennainen osa Suomalaiseen oikeusjärjestelmän olennainen osa on se, että asiat ovat ennakoitavissa ja siihen, mitä on sanottu ja kirjoitettu, voi luottaa. Sopimusoikeudessa ja yhteistoiminnassa yritysten kanssa luottamuksen merkitys on erityisen suuri. Moni lienee asioinut joskus jonkin yrityksen kanssa saman tien sen ensimmäisen ja viimeisen kerran. Kokemus siitä, että toiseen osapuoleen ei…

Lue lisää

Lukuisiin aiempiin sopimusrikkomuksiin syyllistynyt tarjoaja voitiin sulkea pois tarjouskilpailusta

Hankintayksikkö oli sulkenut valittajan tarjouskilpailun ulkopuolelle sen aikaisemman hankintasopimuksen aikana tekemien sopimusrikkomusten johdosta. Valittaja esitti, että hankintayksiköllä ei ole ollut hankintasäännösten mukaista perustetta sulkea sitä tarjouskilpailusta. Pääosa hankintayksikön sen ja valittajan välistä aikaisempaa sopimussuhdetta koskevista väitteistä oli perättömiä. Hankintayksikön väittämät puutteet ja sopimusrikkomukset, sikäli kuin niistä edes oli ollut kyse, olivat joka tapauksessa olleet pienehköjä…

Lue lisää