Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajien esteellisyys

Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa hallintosääntöä siten, että kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja voivat hoitaa tehtäviään osa-aikaisesti, kummankin työajan ollessa enintään 50 prosenttia täydestä säännöllisestä toimistotyöajasta. Työajan ollessa 50 prosenttia täydestä säännöllisestä toimistotyöajasta puheenjohtajien palkkio oli 3 400 euroa kuukaudessa. Korkein hallinto-oikeus totesi, että kaupunginvaltuuston em. päätös koski valtuutettu C:tä ja valtuutettu D:tä kuntalain 97 §:n 1…

Lue lisää