Suorahankintoja koskeva seuraamusmaksu pysyi KHO:ssa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on markkinaoikeudessa vaatinut, että Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä määrätään maksamaan valtiolle seuraamusmaksuna 25 000 euroa. Kuntayhtymän hallintoylilääkäri oli hankintaa kilpailuttamatta tehnyt 24.1.2018 hankintapäätöksen 3D-kuvantamislaitteen hankinnasta. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo oli 344 141,20 euroa. Hankintayksikön aiemmin kilpailuttama puitesopimus oli päättynyt 31.12.2017. Markkinaoikeus oli todennut, että hankintayksikkö oli menetellyt hankintasäännösten vastaisesti jättäessään hankinnan kilpailuttamatta.…

Lue lisää